Đăng Ký Lớp 3 NLG Online

Đăng Ký Lớp 3 NLG Online

📣 THÔNG BÁO MỞ LỚP 3 NLG LINH QUANG VŨ TRỤ KỶ NGUYÊN MỚI ONLINE (TRỰC TUYẾN)

A. THỜI GIAN:

  * Giờ PDT:  18:00 – 21:00 (TỐI 28, 29, 30 THÁNG 10 NĂM 2023)

  * Giờ UTC:  01:00 – 04:00 (SÁNG 29, 30, 31 THÁNG 10 NĂM 2023)

  * Giờ CEST: 02:00 – 05:00 (SÁNG 29, 30, 31 THÁNG 10 NĂM 2023)

  * Giờ VN:    08:00 – 11:00 (SÁNG 29, 30, 31 THÁNG 10 NĂM 2023)

  * Giờ AEST:  12:00 – 15:00 (TRƯA 29, 30, 31 THÁNG 10 NĂM 2023)

B. CẤP BẰNG LỚP 3 NLG

Theo yêu cầu của BĐH NLG Energy University, trường hợp Quý Học Viên mong muốn học lên Lớp 4 NLG thì phải có bằng Lớp 3 NLG. Vì vậy Quý Học Viên muốn có bằng Lớp 3 NLG thì cần điền đầy đủ chính xác thông tin cá nhân, nhất là địa chỉ email vì bằng sẽ được gửi qua email. Quý Học viên sẽ đóng góp 25 USD thông qua đường link đính kèm.

Đăng ký tham gia lớp học theo link DUY NHẤT: https://form.nlgeu.com/lop3

Trường hợp quý Học viên chỉ dừng lại ở Lớp 3 và không cần có bằng thì Quý Học viên có thể đóng góp cho lớp học mức phí tùy tâm.

C. LƯU Ý                               

Để tham gia lớp học, Quý Học viên cần đảm bảo đã học và thực hành lớp 1, 2 đầy đủ, luôn duy trì và lan tỏa 5 yếu tố tình thương, sự thân thiện, phẩm chất và đạo đức.

D. TELEGRAM

Tham gia nhóm Telegram để nhận công thức, hướng dẫn thực hành.

– Nhóm NLG Thông báo: https://t.me/+3WM_-ySdo6EyOWY1

– Nhóm NLG Lớp 3: https://t.me/+ef3v1wiTNVljNTQ1 (Nhóm hỗ trợ dành cho HV lớp 3)

– Nhóm NLG Công thức Lớp 3: https://t.me/+qMdkNUuE-3k4YWRl

Quý Học viên hãy chuẩn bị giấy bút, đường truyền internet, cùng một tâm thái tốt để đón nhận và có được hiệu quả tốt nhất trong lớp học sắp tới.

Info

  • Category: NLG Classes
  • Address: Online
  • Start: October 28, 2023 1:00 pm
  • End: October 31, 2023 4:00 pm

Disclaimer:​

NLG is a non-profit organization. NLG offers a complementary healthcare method to support the participant’s well-being. NLG practitioners are not licensed physicians.
NLG is not a substitute for medical treatment or medications.
Any NLG services, suggestions, or communications provided should not be taken as a diagnosis or recommendation against the advice of a licensed physician or mental health professional.
NLG Energy Source is not responsible for participants’ medical condition.
To interact with NLG Energy Source is to agree to completely hold harmless and absolutely indemnify NLG Energy Source, NLG personnel, volunteers, and practitioners from any and all liabilities and expenses incurred in relation to any legal actions.

NLG Energy University

Gallery

Đăng Ký Lớp 3 NLG Online

📣 THÔNG BÁO MỞ LỚP 3 NLG LINH QUANG VŨ TRỤ KỶ NGUYÊN MỚI ONLINE (TRỰC TUYẾN)

A. THỜI GIAN:

  * Giờ PDT:  18:00 – 21:00 (TỐI 28, 29, 30 THÁNG 10 NĂM 2023)

  * Giờ UTC:  01:00 – 04:00 (SÁNG 29, 30, 31 THÁNG 10 NĂM 2023)

  * Giờ CEST: 02:00 – 05:00 (SÁNG 29, 30, 31 THÁNG 10 NĂM 2023)

  * Giờ VN:    08:00 – 11:00 (SÁNG 29, 30, 31 THÁNG 10 NĂM 2023)

  * Giờ AEST:  12:00 – 15:00 (TRƯA 29, 30, 31 THÁNG 10 NĂM 2023)

B. CẤP BẰNG LỚP 3 NLG

Theo yêu cầu của BĐH NLG Energy University, trường hợp Quý Học Viên mong muốn học lên Lớp 4 NLG thì phải có bằng Lớp 3 NLG. Vì vậy Quý Học Viên muốn có bằng Lớp 3 NLG thì cần điền đầy đủ chính xác thông tin cá nhân, nhất là địa chỉ email vì bằng sẽ được gửi qua email. Quý Học viên sẽ đóng góp 25 USD thông qua đường link đính kèm.

Đăng ký tham gia lớp học theo link DUY NHẤT: https://form.nlgeu.com/lop3

Trường hợp quý Học viên chỉ dừng lại ở Lớp 3 và không cần có bằng thì Quý Học viên có thể đóng góp cho lớp học mức phí tùy tâm.

C. LƯU Ý                               

Để tham gia lớp học, Quý Học viên cần đảm bảo đã học và thực hành lớp 1, 2 đầy đủ, luôn duy trì và lan tỏa 5 yếu tố tình thương, sự thân thiện, phẩm chất và đạo đức.

D. TELEGRAM

Tham gia nhóm Telegram để nhận công thức, hướng dẫn thực hành.

– Nhóm NLG Thông báo: https://t.me/+3WM_-ySdo6EyOWY1

– Nhóm NLG Lớp 3: https://t.me/+ef3v1wiTNVljNTQ1 (Nhóm hỗ trợ dành cho HV lớp 3)

– Nhóm NLG Công thức Lớp 3: https://t.me/+qMdkNUuE-3k4YWRl

Quý Học viên hãy chuẩn bị giấy bút, đường truyền internet, cùng một tâm thái tốt để đón nhận và có được hiệu quả tốt nhất trong lớp học sắp tới.

Level 1 NLG Online English Class Registration